Heidegger Ve Derrida

» Karsambaç ( Okul Öncesi Yarıyıl Tatil Kitabı )
» Kültürel ve Dini Algıda Toplumsal Cinsiyet
» Bursa Seyahati
» Dünyada ve Türkiye? de Çokkültürlülük
» Bilgi Felsefesi
» Aristoteles Hayvanların Hareketi Üzerine
» Felsefeye Giriş
» Feminist Epistemolojilere Giriş
» Dünyanın Sonu Mu?
» İdeolojinin Sonu
» Klasik Mantık
» Sinema Felsefesine Giriş
» Din Kültürü Toplum Yapısı Ve Kur'an Üzerine Düşünceler
» Sanat ve Estetik Kuramları
» Kül ve Aşk Şehrin Gördüğü Rüya:BURSA
» Heidegger Üzerine
» Sosyolojik Teorinin Oluşumu
» Merleau-Ponty Üzerine
» Yüz Yıl Önce Bisikletle Bursa
» Çokkültürlülük
» Çekirge Köşkleri
» Antik Çağ ve Orta Çağ Felsefesi Tarihi
» Rönesans,Yeniçağ ve XIX.Yüzyıl Felsefesi Tarihi
» Sosyolojide Temel Fikirler
» Milli Mücadele Tarihimiz
» Atatürk'ün Bilinmeyen Hassas Yönleri
» Yeryüzü Şairlerinden Aşk Şiirleri
» Din Sosyolojisi
» Sokratik Hümanizim
» Modernitenin Arka Planı
» Bursa Ve Marmara Bölgesi
» Aristoteles Yazıları Feminizm ve Aristotelesçi Feminizm Üzerine
» Ansiklopedik BURSA Turistik Gezi Rehberi
» Okula Açılan Pencere
» Bursa Turistik Kent Rehberi
» Bir Cumhuriyet Kadınının Anıları
» Kutsalın Yorumu
» Felsefeye Giriş
» Bilim Felsefesine Giriş
» Sokrates'in Savunması
» Excel 2010& VBA
» Felsefe
» Aristoteles Yazıları Etik ve Politika Üzerine
» Sosyoloji ve Sosyal Teori Yazıları
» Ömer Subhi Bey'in Bursa Seyahati
» Hızlı Okuma Ve Anlama Teknikleri
» Çocuklar İçin Hızlı Okuma Ve Anlama Teknikleri
» Aristoteles Yazıları Metafizik ya da "İlk Felsefe" Üzerine
» Mantık
» Bilim Felsefesi
» Öykü Sepeti
» Türkiye Türkçesi Ad İşletimi (Biçim Bilgisi)
» Aristoteles'ten Nussbaum'a İnsan
» Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Hukuk Neferi
» Bursa Gezi Rehberi
» Tıbbi Güç Ve Toplumsal Bilgi
» Yaşam Kökten Yalnızlıktır
» Biz Zaten Masalız
» Sosyal Bilim Felsefesi
» Bursa'nın Anıtsal Tarihi
» Martin Heidegger: Varlık Ve Zaman
» NLP İle Öğrenmeyi Öğrenmek Ve Başarmak
» Platon Menon
» Melodika Ve Sen
» Ruhunu Okurum
» Heidegger Ve Derrida
» Bursa Touristic City Guide
» İktisat Metodolojisi
» Oğlummm!
» Sokrates'in Savunması Platon
» Kuantum Oyun Alanı
» deneme
ISBN 978-994-4037-71-6
Liste Fiyatı:20,00 TL

Bu çalışmada, Martin Heidegger ve Jacques Derrida'nın düşünceleri merkezinde batı metafiziğinin dekonstrüksiyonu konu olarak alınmıştır.Fransız filozof Derrida'nın geliştirmiş olduğu dekonstrüksiyon kavramı,bir yandan Descartes ve
John Locke ile felsefi temelleri tesis edilen sübjektivite metafiziğinin,Hume, Kant, Romantikler,Schelling,Hegel  ve Nietzsche felsefeleriyle birlikte çözülüşünün tarihsel arkaplan teşkil ettiği bir zemine yerleştirilirken, diğer yandan hem Heidegger hem de Derrida için adeta bir hareket noktası oluşturan Husserlci fenomenoloji bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır.Heidegger'in,Varlığın unutulmasının tarihi olarak gördüğü Batı metazfizik geleneğine yönelik okumaları,Varlığın anlam ve hakikatine ulaşnak için Varlığın üzerini örten perdeleri kaldırmaya hizmet eden bir düşünme biçimine tekabül eder.Heidegger düşüncesinin daha radikal bir biçimi olarak kendini gösteren Derrida'nın dekonstrüksiyon stratejisinde ise,Platon'dan Husserl'e,bütün bir Batı metafizik geleneğini karakterize eden "mevcudiyet metafiziği"nin köklü bir soruşturması söz konusudur...
Copyright © 2012 Sentez DağıtımTüm hakları saklıdır. Bu sitenin içeriği, tasarımı ve yazılımı telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Yazılı izin olmadan kullanılamaz.
Online Mağaza